PUBLICATIONS ON POWĄZKI CEMETERY

Major publications:
 • Przewodnik po Cmentarzu Powązkowskim. Wł. K. Zieliński (red.), z. 1, Warszawa 1899.
 • Jan Kwietniewski Plan sytuacyjny Cmentarza na Powązkach. Warszawa 1900.
 • Wacław Jeziorkowski Album Powązek. Cz. 1, Warszawa 1915.
 • Przewodnik po Powązkach. Warszawa 1915.
 • Mieczysław Orłowicz Przewodnik po cmentarzach warszawskich, z planem Powązek, cmentarza ewangelickiego i żydowskiego. Warszawa 1921.
 • Edward Wrocki Nekropol muzyczny. Powązki w Warszawie. Cz. 1, Warszawa 1925.
 • Stefania Sempołowska Przewodnik po Powązkach. Warszawa 1934.
 • Karol Klimek Powązki. Przewodnik po Cmentarzu. Warszawa 1948.
 • Marian Kielarski Powązki miasto umarłych (Ilustrowany encyklopedyczny przewodnik po Cmentarzu). Warszawa 1951. (maszynopis, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy).
 • Maciej Demel Mogiły lekarskie na cmentarzach warszawskich. (Materiały do polskiej biografii lekarskiej). "Archiwum historii medycyny" XXIX, 1966, s. 433-462.
 • Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Materiały inwentaryzacyjne. Andrzej i Barbara Biernatowie (oprac.), t. 1: Kwatery 1-14. Warszawa 1980; t. 2: Kwatery 15-23, wprost, 24. Warszawa 1992.
 • Józef Łazarkiewicz Cmentarz Powązkowski w Warszawie 1790-1972. Historia, informator, przewodnik turystyczny. Warszawa 1976 (maszynopis, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy).
 • Ks. Zygmunt Strzałkowski, Mieczysław Walecki Przewodnik po Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Warszawa 1976, II wyd. 1978, III wyd. 1982.
 • Marian Matusiak Tatrzański Szlak na Powązkach. Zakopane-Warszawa 2010 (plik pdf).
 • Kazimierz Wł. Wóycicki Cmentarz Powązkowski pod Warszawą. T. 1-3, Warszawa 1855-58, przedruk fotooffset, Warszawa 1974.
 • Stanisław Szenic Cmentarz Powązkowski. Zmarli i ich rodziny. T. I, Warszawa 1979; t. II, Warszawa 1980; t. III, Warszawa 1983.
 • Nasza pamięć... 25 lat odnowy Starych Powązek. praca zbiorowa pod red. nauk. Wojciecha Fijałkowskiego. Wydane przez Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, Warszawa 1999.
 • Cmentarz powązkowski w Warszawie. J. Durko, W. Fijałkowski, H. Szwankowska (red. nauk.) Wydane przez Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Warszawa 2002.
 • Tadeusz Maria Rudkowski Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006.
 • Jerzy Waldorff Za bramą wielkiej ciszy. Dwieście lat dziejów Powązek. Interpress, Warszawa 1990.