Aktualności

KOMUNIKAT DLA MEDIÓW
KWESTA ZADUSZKOWA 2015 r. 31 października (sobota ) i 1 listopada ( niedziela ) 1 listopada 1975 r . Jerzy Waldorff po raz pierwszy zgromadził na kweście zaduszkowej grono wybitnych aktorów teatru i filmu, literatów, naukowców, dziennikarzy. Przez 25 lat jego prezesury i 15 jego następcy Marcina Święcickiego, co roku 1 listopada przemierzali alejki powązkowskie zbierając środki na renowację zabytkowych grobowców. Ale ważne są nie tylko zebrane pieniądze liczy się wydźwięk społeczny. W dniu 1 listopada to nasi kwestarze są bohaterami relacji radiowych telewizyjnych. W pierwszych latach zapraszał sam Jerzy Waldorff. Jego zaproszeniu nikt nie odmawiał. W dniach kwesty od godz. 10-tej Jerzy Waldorff osobiście witał wszystkich przybyłych, nie brakowało uścisków serdecznych powitań. Po „zaliczeniu” kwestowania goście Waldorffa zasiadali za stołem raczyli się kawą lub herbatą „słodkościami” z Firmy Blikle. Tradycja ta przetrwała do dzisiaj, choć bez twórcy Komitetu. W samej zbiórce oraz organizowaniu kwest, uczestniczyło dotychczas około 700 a co najmniej dwukrotnie ponad 600 osób. Ich nazwiska umieściliśmy w albumie Stare Powązki wydanym w maju ubiegłego roku. Spośród grona wymienionych w albumie 141 osób już nie żyje. Wśród nich były takie znakomitości jak; Aleksander Bardini, Elżbieta Barszczewska, Hanka Bielicka, Bogusz Bilewski,Henryk Bista, Jerzy Blike, Mieczysław Czechowicz, Aleksandra i Mariusz Dmochowscy, Edward Dziewoński, Edmund Fetting, Aleksander Gieysztor, Wieńczysław Gliński, Witold Gruca, Władysław Hańcza, Gustaw Holoubek, Jerzy Kawalerowicz, Gabriela Kownacka, Andrzej Kurylewicz, Irena Kwiatkowska, Lucjan Kydryński, Stanisław Lorentz, Andrzej Łapicki, Tadeusz Łomnicki, Aleksander Małachowski, Tadeusz Mazowiecki, Zdzisław Mrożewski, Agnieszka Osiecka, Bogdan Paprocki, Marek Perepeczko, Robert Satanowski, Wojciech Siemion, Hanka Skarżanka, Andrzej Szczepkowski, Igor Śmiałowski, Jan Świderski, Mieczysław Voit, Janusz Warmiński, Roman Wilhelmi, Lucyna Winnicka, Stefania Woytowicz, Janusz Zakrzeński, Zbigniew Zapasiewicz, Mira Zimińska - Sygietyńska. Także dzisiaj przeważają znakomici aktorzy, głównie średniego i starszego pokolenia. Trochę gorzej z pokoleniem „serialowym” Wśród kwestujących coraz większą grupę stanowią dziennikarze , prezenterzy stacji telewizyjnych i radiowych, Są także literaci, muzycy, członkowie różnych stowarzyszeń, harcerze Przez dziesięć lat na kwestą przyjeżdżali górale z Zakopanego i to przeważnie z kapelą góralską, która przygrywała podczas procesji na Cmentarzu. Kwestowali kolejni prezydenci Warszawy, poczynając od Stanisława Wyganowskiego. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, która nie opuściła żadnej kwesty będzie po raz dziewiąty. W bieżącym roku kwestujemy 31 października i 1 listopada (sobota i niedziela) jak zwykle od godziny 9-tej do momentu, kiedy ostatni kwestarz wróci z cmentarza. Biuro kwesty mieścić się będzie w pomieszczeniach parafialnych za budynkiem Zarządu Cmentarza. Skarbonka Jerzego Waldorffa stanie jak zwykle obok jego grobu w Alei Katakumbowej. Warszawa październik 2015 r.