Działalność konserwatorska

W ciągu niespełna czterdziestu lat działalności Komitet wykonał ponad 1300 prac renowacyjnych i konserwatorskich. Jednak w kolejce do renowacji czeka kilkaset następnych pomników, a po kilkudziesięciu latach, w niektórych trzeba będzie dokonać ponownej konserwacji. Ich zakres uzależniony jest od wysokości środków przeznaczonych na ten cel. Wszystkie prace konserwatorskie wykonywane są przez dyplomowanych konserwatorów, absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wielu z nich pracuje na Powązkach od ponad 30 lat. W latach 1999-2012 Komitet przeprowadził prace konserwatorskie na 267 obiektach. Były to zarówno małe nagrobki, których koszt renowacji nie przekraczał 10 tys. zł, jak i duże kaplice i nagrobki, na remont których trzeba było wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych, a w kilku przypadkach nawet sto tysięcy i więcej. W 2001 r. zakończone zostały prace przy kaplicy Emilii i Jana Blochów (kw.181). Była to jak dotychczas najdroższa konserwacja, której koszt wyniósł 299,4 tys. zł. W latach 1999-2008 Komitet wykonał także prace pielęgnacyjne drzewostanu w 45 kwaterach najstarszej części cmentarza. Było to możliwe głównie dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt tych prac wyniósł 317 tys. zł.

Rok Liczba odrestaurowanych
pomników
Koszt
1999 40 325 tys. zł
2000 21 419 tys. zł
2001 10 200 tys. zł
2002 10 201 tys. zł
2003 9 167 tys. zł
2004 15 290 tys. zł
2005 24 427 tys. zł
2006 34 483 tys. zł
2007 29 434 tys. zł
2008 22 782 tys. zł
2009 18 771,5 tys. zł
2010 17 523,2 tys. zł
2011 5 376,8 tys. zł
2012 13 569,5 tys. zł
Razem 267 5 969 000 zł